Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2022

Mäklare fälls för handel med fastigheter - sålde bostadsrätter tillsammans med sin fru

En mäklare varnas för att tillsammans med sin fru ha köpt och sålt ett stort antal bostadsrätter. Mellan åren 2012-2018 såldes totalt 15 bostadsrätter där mäklaren ensam varit ägare till åtta av dem, två har paret ägt tillsammans och ytterligare fem bostadsrätter har ägts av mäklarens fru. Trots uppmaningar skickade mäklaren inte in uppgifter om sin frus fastighets- och bostadsrättsaffärer mellan åren 2019-2022. utan ifrågasatte huruvida det fanns någon rättslig skyldighet att tillhandahålla uppgifter rörande hans frus affärer.

Det var i samband med registrering av mäklarföretaget där mäklaren är verksam som FMI fick ta del av beslut från Skatteverket för taxeringsår 2014-2018 där hans skatt ändrats för att han felaktigt hade deklarerat försäljning av bostadsrätter i inkomstslaget kapital i stället för i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skatteverket skrev i sitt beslut:

"Utifrån att du inte har varit folkbokförd och bosatt på sex av bostadsrätterna, själva frekvensen på försäljningarna över flera år, de korta innehavstiderna, värdestegringen, omfattningen på bostadsrättsaffärerna, din yrkesroll som fastighetsmäklare samt ditt och din frus gemensamma tillvägagångssätt kan syftet med dina förvärv av de sex bostadsrätterna, där du inte har varit folkbokförd, inte ha varit något annat än att omsätta dem med vinst.

Vid en samlad bedömning anser Skatteverket att du har bedrivit köp och försäljningar av bostadsrätter i vinstsyfte och med sådan omfattning och varaktighet att verksamheten ska anses utgöra en yrkesmässigt bedriven handel med bostadsrätter […]"

Även FMI bedömer att mäklarens agerande på bostadsmarknaden före 2019 innebär att han brutit mot förbundet om handel med fastigheter. FMI har granskat fem förhandsavtal som mäklaren tecknade inom loppet av bara ett par månader år 2015. Dessa lägenheter uppläts så småningom till honom och han sålde dem efter korta innehavstider med en sammantagen betydande vinst. FMI beaktar också det som i Skatteverkets beslut framkommit om mäklarens frus bostadsrättsaffärer samt att ingen av makarna har varit bosatt i någon av dessa bostadsrätter. Trots att händelserna ligger några år tillbaka i tiden anser FMI:s disciplinnämnd att det finns anledning att varna mäklaren för agerandet.

På begäran av FMI skickade mäklaren in uppgifter om sina försäljningar och yttrade sig i ärendet. Däremot ansåg han inte att FMI:s granskning av honom kunde innefatta hans frus affärer och meddelade att han inte kunnat få tillgång till uppgifterna om hans frus försäljningar. Något som FMI inte anser sannolikt med tanke på att de är gifta och folkbokförda på samma adress.

Även uppgifter som gäller tredje mans affärer kan ha betydelse för bedömningen av om en mäklare brutit mot förbudet mot handel med fastigheter. I det här fallet anser FMI att den nära relationen har betydelse, vilket även Skatteverket tog upp i sitt beslut där de bedömde att affärerna planerats och genomförts i samförstånd och med ett gemensamt vinstsyfte. Därför varnas mäklaren även för att inte ha skickat in begärda uppgifter till FMI.

Mynttrave med ett litet leksakshus på toppen.

Genrebild

Senast uppdaterad 2022-11-16