Informera om invasiva växter

En mäklare varnas för att ha sålt en fastighet utan att informera om att det växer stora bestånd av den invasiva arten parkslide på fastigheten.

Mäklaren fick veta om parksliden via en spekulant som uppmanade mäklaren att informera andra spekulanter om detta. Fastighetens värde kan sjunka mycket om förekomsten av parksliden blir känd, men mäklaren valde att inte informera och hänvisar till köparens undersökningsplikt.

Genom att inte vidarebefordra informationen till köparna i god tid före kontraktsskrivningen bedömer Fastighetsmäklarinspektionen att mäklaren har åsidosatt sin rådgivnings- och upplysningsskyldighet och delar därför ut en varning.

Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica) är en invasiv växt med mycket stor spridningskraft. Den kan snabbt ta över stora områden och tränger ut andra arter. Den är ett problem i trädgårdar och i infrastruktur och är mycket svår att bekämpa. (Källa: Naturvårdsverket)
Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica) är en invasiv växt med mycket stor spridningskraft. Den kan snabbt ta över stora områden och tränger ut andra arter. Den är ett problem i trädgårdar och i infrastruktur och är mycket svår att bekämpa. (Källa: Naturvårdsverket)
Senast uppdaterad 2022-05-11