Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Hur jobbar företagen mot penningtvätt?

Vi på FMI gör just nu en kartläggning av hur mäklarföretagen jobbar för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Vi undersöker bland annat hur de arbetar med allmän riskbedömning och rutiner för kundkännedom, rapportering och utbildning för anställda.

Syftet med kartläggningen är att se hur fastighetsmäklarföretag jobbar utifrån penningtvättslagen, och att hitta de gemensamma utmaningar och problemområden som uppstår i den praktiska användningen av lagen. Resultatet kommer att kunna användas som informationsmaterial för fastighetsmäklare och mäklarföretag, men även av oss på FMI för att förbättra och utveckla våra egna arbetsmetoder och informationen till allmänheten.

Vi fokuserar på att kartlägga företagens riskbedömningar av sin egen verksamhet samt de rutiner och riktlinjer som företagen har tagit fram för att kunna efterleva penningtvättsreglerna. Vi kommer också att granska övriga delar som mäklare och företag måste uppfylla enligt penningtvättslagen. Till exempel hur företaget arbetar med rutiner, allmän riskbedömning, kundkännedom, rapportering och utbildningar för anställda.

Under hösten intervjuas tolv mäklarföretag i videomöten. De deltar frivilligt och är anonyma för alla utom för våra två jurister som jobbar med fokus på penningtvätt.

Urvalet gjordes med tanke på att få en bra representation av företag enligt kriterierna större stad respektive mindre stad, större mäklarkedjor respektive mindre mäklarkedjor samt mäklare som inte är bundna till någon kedja. Vidare har vi gjort urvalet utifrån antalet anställda och därtill en geografisk spridning över hela landet.

Granskningen beräknas vara klar runt årsskiftet och publiceras offentligt i början av 2023.

Pengabunt lämnas över från hand till hand.
Senast uppdaterad 2022-10-14