Fakturering av årsavgift för mäklare och företag

De närmsta dagarna kommer fakturan för årsavgiften att skickas ut till mäklare och mäklarföretag som var registrerade den 1 januari. Sista dag att betala är 28 februari för både mäklare och företag.

Alla mäklare och företag som var registrerade 1 januari i år ska betala den årliga avgiften på 3250 kr. Den som inte betalar avgiften i tid får en påminnelseavgift på 500 kr och riskerar en disciplinär påföljd. Hela årsavgiften måste betalas även om en mäklare eller ett företag bara är registrerad en del av året.

Fakturan för årsavgiften skickas för mäklarna till deras folkbokföringsadress. Mäklarföretagen får sin faktura enligt de uppgifter som angetts vid registreringen hos FMI.

Betalas inte årsavgiften och eventuell påminnelseavgift i tid kan FMI dela ut en disciplinär påföljd, det vill säga en erinran eller varning. Registreringen kan även återkallas.

Senast uppdaterad 2022-01-25