2021 – en tillbakablick på ett händelserikt år

Det var mycket som hände förra året. Ny lagstiftning och flera nya föreskrifter, registreringskrav för företag och nytt rekord i antal anmälningar igen. Totalt 1841 anmälningar blev det under 2021. Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI ger sin syn på året som gått.

Den 1 juli trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft. Bland annat infördes ett krav på registrering av mäklarföretag. Hur har det påverkat FMI?

– Det har varit ett hektiskt år med mycket förberedelser inför lagstiftningen. Vi har analyserat den nya lagen och genomfört de förändringar i verksamheten som varit nödvändiga. Men vi har också haft fokus på att fortsätta vår digitalisering och ständigt arbeta med förbättringar för våra målgrupper. För att kunna arbeta med registrering och tillsyn av företag och den nya kategorin särskild hyresförmedling har vi har bland annat tagit fram kompletteringar i vårt systemstöd och genomfört informationsinsatser. Dessutom kunde vi introducera e-tjänsten Mina sidor som möjliggjorde digitala ansökningar.

Hur har det gått med företagsregistreringen?

– Vi har fått ungefär 2000 ansökningar om registrering och därför tror vi oss ha nått den stora majoriteten av de företag som borde registrera sig. Så på det stora hela är vi nöjda med hur det har gått. Vi tror dock att det kan finnas ytterligare mäklare och företag som behöver registrera sig och kanske reflektera över sitt tjänsteutbud. Det kom en stor mängd ansökningar i slutet av året vilket gör att många ärenden fortfarande är under handläggning.  Tack vare den ordinarie och extraanställda personalens stora insatser flyter dock arbetet på i god takt.   

Nytt rekord i antal anmälningar i år igen, vad säger du om det?

– Vi har för andra året i rad en markant ökning, nästan 500 fler än året innan och jag kan inte tolka detta på annat sätt än att konsumenternas missnöje med fastighetsmäklarna ökar. Sen tror jag också att det faktum att det är lättare att anmäla nu än tidigare och att fler känner till myndighetens existens är faktorer som spelar in.

– Den stora majoriteten av anmälningarna handlar om lockpriser men vi ser också stort missnöje över hur marknadsföringen och budgivningen går till. 1841 anmälningar, varav 1051 rörde lockpris, talar sitt tydliga språk - branschen måste ta frågan om lockpriser på allvar. Tyvärr upplever jag att vissa branschföreträdare numera viftar bort det som en icke-fråga. Den attityden riskerar att göra det ännu svårare för de mäklare som verkligen vill göra rätt. För att inte tala om de skador det medför för konsumenterna som lägger tid och resurser på att leta objekt och gå på visningar, för att sen se budgivningar som drar iväg långt över utgångspriset.   

Vad har du för förhoppningar på 2022?

– Jag tror att 2022 kommer att bli ett fantastiskt år! Äntligen ser vi ser slutet på pandemin. Nu kan vi träffas och samverka både internt och externt. Vi har många nya anställda som ska integreras i arbetslaget och få möjligheter att på plats studera mäklarbranschen. Det handlar också om kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra myndigheter och dessutom att bygga vidare på en proaktiv tillsyn och tydlig information.  

Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI
Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI
Senast uppdaterad 2022-02-07