Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2021

Rekord i lockprisanmälningar – igen

Irritationen bland konsumenter som tycker att mäklare sätter för låga utgångspriser i marknadsföringen av bostäder fortsätter att öka. Under januari–augusti 2021 såg FMI en ökning av antalet lockprisanmälningar med nästan 150 % jämfört med samma period året innan.

Av 1317 inkomna anmälningar till FMI under januari–augusti 2021 handlade cirka sextio procent, 798 stycken, om lockpriser. Med lockpris menas att mäklaren medvetet har satt ett pris som är väsentligt lägre än bostadens bedömda värde eller det pris som säljaren är beredd att sälja för.

– Vi har under flera år sett att konsumenternas frustration kring lockpriser ökar. Många som letar bostad tycker att mäklare försöker locka fler spekulanter till visningar genom att sätta låga utgångspriser. Vi på FMI gör vad vi kan från vårt håll för att mäklarbranschen ska inse vikten av att priset i marknadsföringen av bostäder ska ske på ett schysst sätt, som konsumenterna kan lita på. Men ytterst är det branschen själv som måste ta sitt ansvar för att reglera detta om man vill få bukt med konsumenternas missnöje, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI.

Särskilt tydligt är missnöjet i Stockholms län där 422 av 641 lockprisanmälningar under januari–augusti 2021 avser Stockholmsmäklare.

– Vi kan konstatera att det framförallt är ett storstadsfenomen och att företeelsen ser ut att bestå över tid, även under perioder när bostadspriserna stiger mindre än tidigare. Konsumenterna har blivit medvetna om att lockpriser förekommer och är mer vaksamma vilket också leder till fler anmälningar, säger Gunilla.

FMI hanterar alla anmälningar som kommer in till myndigheten och öppnar tillsynsärenden i de fall myndigheten kan bedöma att mäklaren kan ha agerat i strid mot lagen. Antalet anmälningar om lockpris som leder till tillsynsärenden är dock relativt få, sett till hur många anmälningar som kommer in.

– Ofta är det svårt att fastställa att mäklaren medvetet har satt ett för lågt utgångspris och det kan i vissa fall finnas förklaringar till att priser skenar i väg. Objektet kan ha varit svårvärderat eller så har det uppstått en budgivningsstrid mellan flera angelägna spekulanter, förklarar hon.

I andra fall är det mer tydligt att mäklaren systematiskt sätter priser som avviker från försäljningsstatistik för området där bostaden ligger. Det är framförallt på denna företeelse som FMI lägger fokus i sitt tillsynsarbete.

Hittills under 2021 har FMI:s disciplinnämnd beslutat om 13 varningar kopplade till lockpriser. Vanligtvis drar mäklare lärdom av de brister som nämnden påtalar i sina beslut. Men om en mäklare inte förstår allvaret av sitt agerande och fortsätter att begå fel kan nämnden till slut återkalla mäklarens registrering. I praktiken innebär det att personen inte längre får arbeta som mäklare.

– Det finns en transparens i bostadspriser och därmed gott om jämförelsestatistik, särskilt i storstadsregionerna, som borde göra det relativt lätt för mäklarna att sätta rätt priser. I slutändan handlar det ju om hela mäklarbranschens rykte och konsumenternas förtroende för mäklaryrket, säger Gunilla avslutningsvis.

Anmälningar januari–augusti

2021: 1317 - varav 798 om lockpris

2020: 684 - varav 321 om lockpris

2019: 381 - varav 100 om lockpris

Senast uppdaterad 2021-09-21