Rapport: Tematisk granskning av lockpriser

Den tematiska tillsyn om fastighetsmäklarnas prissättning i marknadsföringen som FMI inledde under i maj 2020 är nu avslutad. Två av totalt 25 granskade mäklare meddelades varningar av Disciplinnämnden.

Den ena mäklaren meddelades en varning för att han hade vidtagit förmedlingsåtgärder utan att ha haft ett skriftligt förmedlingsuppdrag. Ärendet skrevs av i den del som avsåg priset i marknadsföringen.

Den andra mäklaren meddelades en varning för att ha använt sig av så kallat lockpris. Han varnades också för att ha lämnat felaktiga uppgifter till FMI, vilket inspektionen ser mycket allvarligt på.

Senast uppdaterad 2021-04-29