Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2021

Nytt förslag till registreringsföreskrift på remiss

Arbetet med att ta fram en ny föreskrift för registrering fortsätter. Nu skickas ett nytt förslag på remiss där den tidigare föreskriften föreslås ersättas av två nya. FMI föreslår bland annat tre års teoretisk utbildning och sex månaders praktik för blivande fastighetsmäklare.

Den svenska fastighetsmäklaren har getts ett stort förtroende och det faktum att det finns ett registreringskrav och en särskild tillsynsmyndighet vittnar om hur betydelsefullt yrket är ur konsumentskyddssynpunkt. Det har gått mer än 20 år sedan de nuvarande kraven på två års utbildning och tio veckors praktik infördes. Mot bakgrund av de stora förändringar som skett sedan de nuvarande kraven på utbildning för fastighetsmäklare infördes och inte minst med hänsyn till den ytterligare ökande komplexiteten i yrket som kan förväntas i framtiden föreslår FMI att kraven på både den teoretiska och praktiska utbildningen för fastighetsmäklare skärps.

I förslaget lyfts de regler som gäller för vissa sökande med utländska yrkeskvalifikationer ut och placeras i en ny föreskrift och de regler som gäller sökande med svensk utbildning blir kvar i registreringsföreskriften. Den tidigare föreskriften ersätts då av två nya.

FMI föreslår att den teoretiska utbildningen för fastighetsmäklare ska vara minst 180 högskolepoäng, med examen motsvarande kandidatnivå inom något eller några av de sju obligatoriska ämnesområden som anges i fastighetsmäklarlagen. 97,5 högskolepoäng ska enligt förslaget utgöras av obligatoriskt innehåll.

Den praktiska utbildningen föreslås vara minst sex månader. Minst tre av de sex månaderna praktik ska genomföras efter att den teoretiska utbildningen i huvudsak är fullgjord. För den som tidigare arbetat som mäklarassistent förslås praktiktiden förkortas till minst fyra månader varav minst en av dessa ska genomföras efter den teoretiska utbildningen. En särskild praktikplan, som tagits fram av FMI i samråd med mäklarbranschen, ska följas. De nya utbildningskraven föreslås krävas för registreringsansökningar som inkommer från och med den 1 jan 2028. 

Senast uppdaterad 2021-12-15