Ny lag – så påverkas hyres­förmedling

Den 1 juli 2021 börjar en ny fastighetsmäklarlag gälla. Lagen medför bland annat att även hyresförmedlingsföretag behöver vara registrerade hos oss på FMI. Företagen kommer att hamna under vår tillsyn och ska betala en årlig avgift. Det införs också en ny registreringskategori för förmedling av dyrare hyresrätter.

Ny registreringskategori för hyresförmedlare

En särskild typ av registrering införs för mäklare som förmedlar hyresrätter med en månadshyra på 10 000 euro eller mer. Till skillnad från en "vanlig" hyresförmedlare så kommer mäklare i denna kategori att omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen.

Hittills har det funnits undantag från att behöva vara registrerad för den som förmedlar vissa typer av hyresrätter – exempelvis lokaler. I den nya lagen gäller inte dessa undantag om hyresrätternas månadshyra överstiger 10 000 euro. Advokater är dock fortsatt undantagna från registreringskravet.

Du som har varit undantagen från registreringskravet

Om du idag förmedlar hyresrätter som är undantagna från registreringskravet, men som omfattas av den nya lagen, kommer du att behöva ansöka om registrering efter att den nya lagen har träff i kraft till sommaren. Du har då fram till 1 januari 2022 på dig att ansöka.

Du som redan är registrerad hyresförmedlare

Om du redan idag är registrerad som hyresförmedlare hos FMI behöver du inte göra något – om du inte tillhör den kategori som förmedlar hyresrätter med en månadshyra på 10 000 euro eller mer. Då kommer du att behöva ”uppgradera” din registrering till särskild registrering för hyresförmedling. Hur det går till kommer du att kunna läsa på vår webbplats lite längre fram.

Krav för att registrera sig i de olika kategorierna

Registreringskraven för hyresförmedling och särskild hyresförmedling är snarlika. Båda ställer krav på tio veckors praktik hos en registrerad hyresförmedlare. Om du ansöker om särskild registrering ska penningtvättsfrågor ingå som ett moment i praktiken. Det finns dock en övergångsregel som säger att du som vid lagens ikraftträdande sedan minst ett år bedriver och har haft rätt att bedriva yrkesmässig förmedling av hyresrätter kan få bli registrerad utan att behöva genomföra praktik.

Hyresförmedlingsföretag ska ansöka om registrering

Alla företag där registrerade mäklare är verksamma ska ansöka om registrering och betala en ansökningsavgift. Några undantag finns dock: enskilda firmor, företag där det för tillfället inte finns någon verksam fastighetsmäklare och advokatbolag.

Företaget ansöker digitalt på fmi.se med start till sommaren. Senast 1 januari 2022 ska alla mäklarföretag ha ansökt.

Olika registreringstyper för olika företag

Liksom mäklare ska även företag ansöka om registrering i olika kategorier: Fullständig registrering, registrering för hyresförmedling och särskild registrering för hyresförmedling. Den sistnämnda kategorin är till för de företag där det finns verksamma mäklare som förmedlar hyresobjekt med en månadshyra på 10 000 euro eller mer. Dessa företag omfattas, förutom av fastighetsmäklarlagen, även av penningtvättslagen.

Håll dig och ditt företag uppdaterade

Vi är tacksamma för din hjälp med att sprida vår information om den nya lagen till ledningen och ägarna av ditt företag. Vi uppdaterar vår webbplats allt eftersom lagstiftningsarbetet går framåt. Där kan du också läsa vad vi kommer att granska när ett företag ansöker om registrering. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Senast uppdaterad 2021-04-28