Betydande penningtvättsrisk i mäklarsektorn

Den 21 april lanserades en ny nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapporten har tagits fram utifrån en kartläggning av hot och sårbarheter i olika sektorer. Sektorerna har riskbedömts och därefter jämförts i en nationell kontext avseende vilka konsekvenser de kan ha på samhället.

För penningtvätt används en fyrgradig skala och där bedöms fastighets­mäklar­sektorn ha en "betydande" risk – näst högst på skalan.

Senast uppdaterad 2021-05-12