Varning när havsutsikt byttes mot kontorshus

En mäklare marknadsförde nyproducerade lägenheter med skärgårdsutsikt, både i text och bild. Innan projektet var klart togs dock beslut om att ett närliggande kontorshus skulle ersättas med ett nytt, högre hus som kom att påverka utsikten.

Två anmälare hävdar att mäklaren har fått kännedom om dessa byggplaner innan avtalsskrivningen men inte informerat dem. Inte heller uppdaterades marknadsföringsmaterialet när mäklaren fick veta om planerna.

FMI konstaterar att marknadsföringen får anses pågå fram till att parterna har ingått bindande avtal med varandra. Marknadsföringsmaterialet har därför varit vilseledande på ett sätt som motiverar en varning.

Utsikten från det nyproducerade flerfamiljshuset blev inte som några av köparna hade tänkt sig. (Genrebild, ej från det aktuella ärendet.)
Utsikten från det nyproducerade flerfamiljshuset blev inte som några av köparna hade tänkt sig. (Genrebild, ej från det aktuella ärendet.)
Senast uppdaterad 2020-03-04