Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2020

Ny föreskrift om mäklares årsavgift

Nu tidigarelägger vi inbetalningsdatumet för mäklarnas årsavgift till 28 februari genom ändring i vår föreskrift. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Alla yrkesverksamma fastighetsmäklare är registrerade hos oss och betalar en årsavgift för det. Till nästa årsavgift har vi tidigarelagt inbetalningsdatumet till den 28 februari.

Den här förändringen har vi gjort genom att ändra föreskriften om den årliga avgiften. Den 1 januari 2021 börjar den nya föreskriften KAMFS 2020:4 att gälla och då upphör den gamla föreskriften KAMFS 2013:2 att gälla.

Underlätta betalningen och effektivisera arbetet

Det finns två viktiga skäl till att vi tidigarelägger datumet för sista betalningsdag av årsavgiften från den 15 mars till den 28 februari:

  • Vi vill underlätta betalningen för fastighetsmäklarna så att datumet är i slutet av månaden. Det är oftast då andra fakturor går ut och detta hoppas vi minskar risken för att fakturan glöms bort.
  • Vi vill effektivisera vår egen arbetsprocess så att vi hinner få in årsavgifterna under årets första halvår.

 

Här kan du läsa den nya föreskriften: KAMFS 2020:4

Senast uppdaterad 2020-12-14