Krävde bud i 25 000-kronorsintervall – varnas

En mäklare hade instruerats av säljaren att bara ta emot bud i 25 000-kronorsintervaller och tog således inte emot andra bud.

FMI anser att denna begränsning för budgivare att få framföra anbud till säljarna utgör grund för en varning.

Mäklaren varnades också för att inte ha antecknat en budgivares två dolda bud och en annan budgivares villkor.

Senast uppdaterad 2020-05-08