Bättre skydd behövs vid köp av ny bostadsrätt

Riksrevisionen har granskat vilket skydd konsumenter har när de köper nyproducerade bostadsrätter. Resultatet visar att skyddet är betydligt sämre än för konsumenter på andra marknader. FMI välkomnar därför revisionens förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemen.

En konsument som köper en bostadsrätt har bland annat inte rätt att ställa krav direkt mot näringsidkaren, det vill säga byggbolaget, utan är hänvisad till bostadsrättsföreningen. Detta medför att normala konsumenträttsliga regler inte blir tillämpliga.

Att bostadsrättsföreningens styrelse dessutom till en början består av representanter för byggbolaget kan medföra att beslut tas som inte ligger i de blivande medlemmarnas intressen.

FMI stöttar förslagen

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att regeländringar genomförs för att säkerställa konsumentskyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter.

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ställer sig bakom Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer.

– Både FMI och andra aktörer har tidigare påtalat för regeringen att fastighetsmäklarlagen inte är anpassad till förmedling av nyproduktion av bostäder. Nu hoppas vi på att lagändringar kan komma till stånd, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef för FMI.

Lagen inte anpassad för nyproduktion

I fastighetsmäklarlagen är bland annat inte fastighetsmäklarens kontrollplikt och rådgivnings- och upplysningsplikt anpassad efter vad som är relevant för en bostad som ännu inte är uppförd. Att kontrollera inteckningar och pantsättningar är normalt inte relevant och inte heller att uppmana en köpare att undersöka en bostad som ännu inte finns.

– Däremot bör det ligga i mäklarens uppdrag att se till att köparen får information om vad det är för avtal som tecknas och vilka risker och konsekvenser ett sådant avtal kan innebära, säger Gunilla Paulsson.

Hoppas på bättre konsumentskydd

Konsumentskyddet vid köp av nyproducerad bostadsrätt var i centrum i bostadsrättsutredningen, SOU 2017:3, där FMI:s verksamhetsutvecklare Mari Gremlin deltog som sakkunnig.

– I utredningen föreslog vi en rad åtgärder för att förbättra konsumentskyddet vid köp av nyproducerad bostadsrätt, säger Mari Gremlin.

Hon var också med och skrev Konsumentrapporten 2017 där ett av fokusområdena var fastighetsmäklarområdet.

– Konsumentrapporten uppmärksammade bland annat behovet av förändringar i fastighetsmäklarlagen med hänsyn till nyproduktion. När nu även Riksrevisionens granskning pekar åt samma håll har jag stora förhoppningar om att konsumentskyddet äntligen kommer bli bättre inom detta området, säger Mari Gremlin.

Senast uppdaterad 2020-02-25