Åter­registrering

Har du varit registrerad som fastighetsmäklare tidigare och vill registrera dig på nytt?

Om du tidigare varit registrerad fastighetsmäklare och vill ansöka om registrering på nytt ställs samma krav som vid en nyregistrering.

Har du varit registrerad och verksam under sammanlagt minst två av de senaste fem åren?

Om du vid tidpunkten för ansökan har varit registrerad och verksam som mäklare i sammanlagt minst två år under de senaste fem åren så kontrollerar vi inte om din utbildning möter våra krav på nytt.

Har du haft ett längre uppehåll gör vi en ny kontroll. Det kan innebära att du behöver komplettera din utbildning innan din nya ansökan eftersom utbildningskraven ändrades 2013. Så här ser kraven ut idag.

Om du vill ansöka om registrering på nytt behöver du:

  • Skicka in en ansökningsblankett
  • Skicka in förvaltarfrihetsbevis
  • Betala ansökningsavgiften om 2 900 kronor
  • Teckna en ansvarsförsäkring.

Du behöver inte skicka in bevis om utbildning eller praktik, dessa har vi sparade. Om du studerat sedan din senaste ansökan behöver du skicka in ditt nya studieintyg.

Senast uppdaterad 2021-03-16