Information in English

Telefontider

Våra telefontider är vardagar kl. 9-11
samt måndagar och onsdagar
kl. 14-15.

OBS! Telefontiden på måndagar och onsdagar mellan kl. 14 - 15 är inställd den 15 juni - 14 augusti.  

Växel: 08-580 069 00
Fax: 08-580 069 01
E-post: registrator@fmi.se

Adress 
Postadress: Box 22034
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 20
Reception plan 6

Vi informerar för att förebygga tvister

Ju mer du vet, desto mindre risk att det uppstår missförstånd eller tvister. Här finns bland annat faktablad för dig som konsument, informationsfilmer om fastighetsmäklartjänsten och Fastighetsmäklarinspektionens statistik. Du kan även hitta svar på vanliga frågor. > Lär dig mer om fastighetsmäklartjänsten

Vi utvecklar god fastighetsmäklarsed

I de flesta fastighetsaffärer är alla parter nöjda, men ibland går något fel. Om vi har anledning att tro att en mäklare har gjort något fel kan vi granska mäklarens verksamhet. Våra beslut i tillsynsärenden bidrar till utvecklingen av god fastighetsmäklarsed. Här kan du läsa mer om vår tillsyn av fastighetsmäklare, hur du kan göra en anmälan och hur det har gått i tidigare ärenden. > Läs mer om tillsyn

Vi säkrar mäklares kompetens

Förtroendekapitalet är en fastighetsmäklares största tillgång. Vi kontrollerar att blivande fastighetsmäklare uppfyller utbildnings- och lämplighetskraven och registrerar dem som blir godkända i vårt register. Här kan du ansöka om att bli registrerad fastighetsmäklare och läsa mer om vad som gäller för registrering och avregistrering. > Läs mer om registrering