Tidigare beslutsstatistik

Före 2021 publicerade vi statistik om Disciplinnämndens beslut i pdf-format. Här kan du ta del av dessa filer.

Tidigare års statistik

2020

2019

2018

2017

Statistik längre tillbaka i tiden

I vår tioårsstatistik finns översiktliga uppgifter om mäklare, anmälningar och nämndsbeslut.

Senast uppdaterad 2021-12-08