Statistik om mäklare

Antal registrerade fastighetsmäklare i Sverige varje månad från år 2021 och framåt.

Den sista mars 2021 fanns det 7187 registrerade mäklare i alla län.

Län Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 43 35 0 78 1
Dalarna 67 74 0 141 2
Gotland 15 27 0 42 1
Gävleborg 84 74 0 158 2
Halland 108 120 0 228 3
Jämtland 50 31 0 81 1
Jönköping 61 108 0 169 2
Kalmar 48 88 0 136 2
Kronoberg 36 51 0 87 1
Norrbotten 45 42 0 87 1
Skåne 545 511 0 1056 15
Stockholm 1020 1391 0 2411 34
Södermanland 85 74 0 159 2
Uppsala 135 157 0 292 4
Värmland 70 72 0 142 2
Västerbotten 62 66 0 128 2
Västernorrland 55 60 0 115 2
Västmanland 58 70 0 128 2
Västra Götaland 568 590 0 1158 16
Örebro 78 77 0 155 2
Östergötland 86 146 0 232 3
Övrigt/Uppgift saknas 0 4 0 4 0
Totalt 3319 3868 0 7187 100
Födelseår Ungefärlig ålder Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
-1951 70- 45 162 0 207 3
1952-1961 69-60 170 453 0 623 9
1962-1971 59-50 565 710 0 1275 18
1972-1981 49-40 709 871 0 1580 22
1982-1991 39-30 1112 1094 0 2206 31
1992- -29 718 578 0 1296 18
Totalt 3319 3868 0 7187 100

Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
2017–2021 1222 1186 0 2408 34
2012–2016 830 627 0 1457 20
2007–2011 587 659 0 1246 17
2002–2006 386 488 0 874 12
1997–2001 122 215 0 337 5
1992–1996 85 336 0 421 6
-1991 87 357 0 444 6
Totalt 3319 3868 0 7187 100
Typ Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Fullständig registrering 3258 3847 0 7105 99
Registrering för hyresförmedlare 60 21 0 81 1
Tillfällig registrering 1 0 0 1 0
Totalt 3319 3868 0 7187 100

Vanliga frågor om statistik