Statistik om anmälningar

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och augusti 2021 fick FMI in 1317 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - lockpris 459 338 1 798
Budgivning 105 53 1 159
Mäklarens bristande kommunikation 60 40 0 100
Marknadsföring - övrigt 70 25 0 95
Objektsbeskrivning 52 33 0 85
Övrigt 50 27 0 77
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 35 33 0 68
Kontrakt och kontraktsskrivning 34 15 0 49
Mäklarens kontrollskyldighet 22 17 0 39
Diskriminering 17 15 0 32
Mäklarens handel med fastigheter 19 7 0 26
Uppgift saknas 20 5 1 26
Visning 12 13 0 25
Närståendeförmedling 11 11 0 22
Anbudsförteckning 9 8 0 17
Uppdragsavtal 10 5 0 15
Info om köparens undersökningsplikt 8 5 0 13
Tillträde 10 3 0 13
Medhjälpare 7 4 0 11
Provision och annan ersättning 7 4 0 11
Mäklaren själv köper bostaden 8 1 0 9
Handpenning och deposition 5 4 0 9
Journal 5 3 0 8
Mäklarens skulder eller brottslighet 5 2 0 7
Mäklarens sidoverksamhet 5 2 0 7
Åtgärder mot penningtvätt 5 1 0 6
Nyproduktion 4 1 0 5
Vet ej 2 2 0 4
Mäklarens opartiskhet 3 1 0 4
Redbarhet och lämplighet 2 0 0 2
Omsorgsplikt 1 0 0 1
Återgångsvillkor 1 0 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 8 0 0 8 1
Dalarna 15 17 0 32 2
Gotland 7 0 0 7 1
Gävleborg 6 13 0 19 1
Halland 21 8 0 29 2
Jämtland 7 6 0 13 1
Jönköping 7 13 0 20 2
Kalmar 13 7 0 20 2
Kronoberg 4 4 0 8 1
Norrbotten 11 2 0 13 1
Skåne 99 50 0 149 11
Stockholm 397 243 1 641 49
Södermanland 16 20 0 36 3
Uppsala 26 21 0 47 4
Värmland 8 6 0 14 1
Västerbotten 6 9 0 15 1
Västernorrland 15 6 0 21 2
Västmanland 12 9 0 21 2
Västra Götaland 79 62 0 141 11
Örebro 11 10 0 21 2
Östergötland 28 12 0 40 3
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 2 2 0
Totalt 796 518 3 1317 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1951 70- 17 1
1952-1961 69-60 67 5
1962-1971 59-50 202 15
1972-1981 49-40 286 22
1982-1991 39-30 479 36
1992- -29 264 20
Övrigt/uppgift saknas 2 0
Totalt 1317 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2017–2021 493 37
2012–2016 288 22
2007–2011 259 20
2002–2006 145 11
1997–2001 35 3
1992–1996 51 4
-1991 45 3
Övrigt/uppgift saknas 1 0
Totalt 1317 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 796 60
Kvinnor 518 39
Övrigt/uppgift saknas 3 0
Totalt 1317 100

Vanliga frågor om statistik