Statistik om anmälningar

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och mars 2021 fick FMI in 531 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - lockpris 169 151 0 320
Budgivning 45 20 0 65
Marknadsföring - övrigt 32 9 0 41
Objektsbeskrivning 22 17 0 39
Mäklarens bristande kommunikation 21 11 0 32
Övrigt 21 11 0 32
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 14 12 0 26
Mäklarens kontrollskyldighet 12 10 0 22
Kontrakt och kontraktsskrivning 13 7 0 20
Mäklarens handel med fastigheter 10 3 0 13
Diskriminering 8 3 0 11
Visning 7 3 0 10
Uppgift saknas 8 0 0 8
Närståendeförmedling 3 3 1 7
Medhjälpare 4 2 1 7
Anbudsförteckning 3 3 0 6
Uppdragsavtal 5 1 0 6
Info om köparens undersökningsplikt 4 1 0 5
Tillträde 4 1 0 5
Provision och annan ersättning 3 2 0 5
Mäklaren själv köper bostaden 4 0 0 4
Mäklarens skulder eller brottslighet 1 2 0 3
Handpenning och deposition 0 2 1 3
Journal 2 1 0 3
Mäklarens sidoverksamhet 2 0 0 2
Nyproduktion 1 1 0 2
Åtgärder mot penningtvätt 2 0 0 2
Vet ej 0 1 0 1
Mäklarens opartiskhet 0 1 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 1 0 0 1 0
Dalarna 7 5 0 12 2
Gotland 2 0 0 2 0
Gävleborg 3 4 0 7 1
Halland 7 4 0 11 2
Jämtland 3 1 0 4 1
Jönköping 5 5 0 10 2
Kalmar 4 4 0 8 2
Kronoberg 4 2 0 6 1
Norrbotten 3 1 0 4 1
Skåne 37 18 0 55 10
Stockholm 162 118 0 280 53
Södermanland 6 9 0 15 3
Uppsala 6 4 0 10 2
Värmland 1 0 0 1 0
Västerbotten 2 4 0 6 1
Västernorrland 9 2 0 11 2
Västmanland 6 6 0 12 2
Västra Götaland 24 22 0 46 9
Örebro 5 3 0 8 2
Östergötland 14 6 0 20 4
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 2 2 0
Totalt 311 218 2 531 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1951 70- 5 1
1952-1961 69-60 29 5
1962-1971 59-50 66 12
1972-1981 49-40 128 24
1982-1991 39-30 198 37
1992- -29 103 19
Övrigt/uppgift saknas 2 0
Totalt 531 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2017–2021 182 34
2012–2016 132 25
2007–2011 105 20
2002–2006 64 12
1997–2001 11 2
1992–1996 22 4
-1991 13 2
Övrigt/uppgift saknas 2 0
Totalt 531 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 311 59
Kvinnor 218 41
Övrigt/uppgift saknas 2 0
Totalt 531 100

Vanliga frågor om statistik