Statistik om anmälningar

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och augusti 2022 fick FMI in 762 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - lockpris 153 138 1 292
Budgivning 68 48 0 116
Marknadsföring - övrigt 64 45 0 109
Mäklarens bristande kommunikation 53 27 0 80
Övrigt 45 21 0 66
Objektsbeskrivning 41 24 0 65
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 31 28 0 59
Kontrakt och kontraktsskrivning 30 13 0 43
Uppgift saknas 26 15 1 42
Mäklarens kontrollskyldighet 18 13 0 31
Diskriminering 24 5 0 29
Närståendeförmedling 14 11 0 25
Mäklarens handel med fastigheter 12 4 0 16
Info om köparens undersökningsplikt 8 8 0 16
Tillträde 11 5 0 16
Medhjälpare 8 3 0 11
Visning 6 5 0 11
Uppdragsavtal 6 4 0 10
Journal 3 6 0 9
Anbudsförteckning 5 4 0 9
Provision och annan ersättning 6 2 0 8
Mäklarens sidoverksamhet 4 2 0 6
Nyproduktion 1 5 0 6
Vet ej 0 6 0 6
Handpenning och deposition 3 2 0 5
Åtgärder mot penningtvätt 3 2 0 5
Mäklarens skulder eller brottslighet 3 1 0 4
Mäklaren själv köper bostaden 3 1 0 4
Omsorgsplikt 1 0 0 1
Återgångsvillkor 0 1 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 3 3 0 6 1
Dalarna 1 9 0 10 1
Gotland 1 1 0 2 0
Gävleborg 2 4 0 6 1
Halland 8 6 0 14 2
Jämtland 0 2 0 2 0
Jönköping 6 5 0 11 1
Kalmar 8 3 0 11 1
Kronoberg 2 2 0 4 1
Norrbotten 2 6 0 8 1
Skåne 56 37 0 93 12
Stockholm 246 126 0 372 49
Södermanland 9 8 0 17 2
Uppsala 15 12 0 27 4
Värmland 4 7 0 11 1
Västerbotten 2 7 0 9 1
Västernorrland 10 3 0 13 2
Västmanland 9 6 0 15 2
Västra Götaland 46 55 0 101 13
Örebro 5 4 0 9 1
Östergötland 15 4 0 19 2
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 2 2 0
Totalt 450 310 2 762 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1952 70- 8 1
1953-1962 69-60 35 5
1963-1972 59-50 114 15
1973-1982 49-40 149 20
1983-1992 39-30 293 38
1993- -29 161 21
Övrigt/uppgift saknas 2 0
Totalt 762 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2018–2022 298 39
2013–2017 185 24
2008–2012 132 17
2003–2007 70 9
1998–2002 15 2
1993–1997 36 5
-1992 25 3
Övrigt/uppgift saknas 1 0
Totalt 762 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 450 59
Kvinnor 310 41
Övrigt/uppgift saknas 2 0
Totalt 762 100

Vanliga frågor om statistik