Statistik om anmälningar

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och maj 2021 fick FMI in 970 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - lockpris 354 269 0 623
Budgivning 71 40 0 111
Marknadsföring - övrigt 52 17 0 69
Objektsbeskrivning 38 24 0 62
Mäklarens bristande kommunikation 38 23 0 61
Övrigt 31 21 0 52
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 20 15 0 35
Kontrakt och kontraktsskrivning 22 11 0 33
Mäklarens kontrollskyldighet 15 12 0 27
Diskriminering 12 9 0 21
Mäklarens handel med fastigheter 13 3 0 16
Visning 10 6 0 16
Uppgift saknas 13 2 1 16
Närståendeförmedling 9 5 0 14
Anbudsförteckning 6 7 0 13
Uppdragsavtal 7 3 0 10
Tillträde 7 2 0 9
Medhjälpare 6 2 0 8
Provision och annan ersättning 5 2 0 7
Info om köparens undersökningsplikt 4 2 0 6
Mäklaren själv köper bostaden 5 1 0 6
Mäklarens skulder eller brottslighet 4 2 0 6
Mäklarens sidoverksamhet 4 2 0 6
Handpenning och deposition 2 3 0 5
Journal 3 1 0 4
Nyproduktion 3 1 0 4
Åtgärder mot penningtvätt 3 1 0 4
Vet ej 0 2 0 2
Mäklarens opartiskhet 1 1 0 2
Redbarhet och lämplighet 2 0 0 2
Omsorgsplikt 1 0 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 7 0 0 7 1
Dalarna 11 13 0 24 2
Gotland 5 0 0 5 1
Gävleborg 5 9 0 14 1
Halland 11 6 0 17 2
Jämtland 3 3 0 6 1
Jönköping 7 8 0 15 2
Kalmar 9 4 0 13 1
Kronoberg 4 3 0 7 1
Norrbotten 6 2 0 8 1
Skåne 84 38 0 122 13
Stockholm 304 189 0 493 51
Södermanland 12 18 0 30 3
Uppsala 14 16 0 30 3
Värmland 5 1 0 6 1
Västerbotten 5 6 0 11 1
Västernorrland 10 3 0 13 1
Västmanland 8 8 0 16 2
Västra Götaland 47 40 0 87 9
Örebro 8 5 0 13 1
Östergötland 22 10 0 32 3
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 1 1 0
Totalt 587 382 1 970 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1951 70- 9 1
1952-1961 69-60 49 5
1962-1971 59-50 141 15
1972-1981 49-40 215 22
1982-1991 39-30 360 37
1992- -29 195 20
Övrigt/uppgift saknas 1 0
Totalt 970 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2017–2021 340 35
2012–2016 230 24
2007–2011 192 20
2002–2006 119 12
1997–2001 23 2
1992–1996 36 4
-1991 29 3
Övrigt/uppgift saknas 1 0
Totalt 970 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 587 61
Kvinnor 382 39
Övrigt/uppgift saknas 1 0
Totalt 970 100

Vanliga frågor om statistik