Statistik om anmälningar

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och oktober 2021 fick FMI in 1621 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - lockpris 526 431 1 958
Budgivning 123 78 1 202
Mäklarens bristande kommunikation 83 48 0 131
Marknadsföring - övrigt 89 34 0 123
Objektsbeskrivning 64 36 0 100
Övrigt 64 32 0 96
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 46 44 0 90
Kontrakt och kontraktsskrivning 44 21 0 65
Mäklarens kontrollskyldighet 26 21 0 47
Diskriminering 19 17 0 36
Uppgift saknas 26 9 1 36
Mäklarens handel med fastigheter 23 10 0 33
Närståendeförmedling 15 14 0 29
Visning 12 15 0 27
Anbudsförteckning 11 11 0 22
Info om köparens undersökningsplikt 9 8 0 17
Tillträde 13 4 0 17
Uppdragsavtal 11 5 0 16
Medhjälpare 8 5 0 13
Journal 7 5 0 12
Provision och annan ersättning 8 4 0 12
Handpenning och deposition 6 5 0 11
Mäklaren själv köper bostaden 8 1 0 9
Mäklarens sidoverksamhet 6 2 0 8
Mäklarens skulder eller brottslighet 5 2 0 7
Åtgärder mot penningtvätt 5 1 0 6
Vet ej 2 3 0 5
Nyproduktion 4 1 0 5
Mäklarens opartiskhet 3 1 0 4
Redbarhet och lämplighet 2 0 0 2
Återgångsvillkor 2 0 0 2
Omsorgsplikt 1 0 0 1
omsorgsplikt 1 0 0 1
övrigt 1 0 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 10 1 0 11 1
Dalarna 16 19 0 35 2
Gotland 8 4 0 12 1
Gävleborg 10 17 0 27 2
Halland 21 11 0 32 2
Jämtland 7 7 0 14 1
Jönköping 10 17 0 27 2
Kalmar 18 9 0 27 2
Kronoberg 6 4 0 10 1
Norrbotten 12 5 0 17 1
Skåne 106 61 0 167 10
Stockholm 464 319 1 784 48
Södermanland 23 28 0 51 3
Uppsala 33 25 0 58 4
Värmland 9 7 0 16 1
Västerbotten 15 11 0 26 2
Västernorrland 20 6 0 26 2
Västmanland 16 9 0 25 2
Västra Götaland 102 81 0 183 11
Örebro 12 13 0 25 2
Östergötland 29 16 0 45 3
Övrigt/Uppgift saknas 1 0 0 1 0
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 2 2 0
Totalt 948 670 3 1621 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1951 70- 30 2
1952-1961 69-60 82 5
1962-1971 59-50 238 15
1972-1981 49-40 360 22
1982-1991 39-30 587 36
1992- -29 322 20
Övrigt/uppgift saknas 2 0
Totalt 1621 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2017–2021 605 37
2012–2016 371 23
2007–2011 303 19
2002–2006 175 11
1997–2001 41 3
1992–1996 64 4
-1991 61 4
Övrigt/uppgift saknas 1 0
Totalt 1621 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 948 58
Kvinnor 670 41
Övrigt/uppgift saknas 3 0
Totalt 1621 100

Vanliga frågor om statistik