Tidigare anmälningsstatistik

Före 2021 publicerade vi statistik om anmälningar i pdf-format för varje år. Här finns dessa filer och de sammanställningar av flera års anmälningsstatistik som vi tar fram.

Senast uppdaterad 2023-01-25