FMI:s årsstatistik 2019

Färre mäklare, fler anmälningar och en mer normal nivå för påföljdsbeslut. Så kan man sammanfatta FMI-året i siffror.

Strax före årsskiftet fanns det 7 154 registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Det är något färre än 2018 och därmed ett litet trendbrott efter flera års uppgång. Nära två tredjedelar av mäklarna återfinns i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Fördelningen mellan könen är 46 procent kvinnor och 54 procent män.

Mäklare

Antal registrerade mäklare den 31 december de senaste fem åren

 • 2019: 7 154
 • 2018: 7 193
 • 2017: 7 018
 • 2016: 6 910
 • 2015: 6 834
Statistik över antal mäklare

Nytt rekord i antal anmälningar – igen

Under året tog FMI emot 587 anmälningar mot mäklare. Det är 21 fler än under 2018 och därmed fortsätter trenden med fler anmälningar som pågått sedan 2014.

Samtidigt är det den minsta ökningen på länge och i Stockholms län har antalet anmälningar gått ner (om än endast med fem anmälningar). Antalet anmälningar ökade i tolv län och minskade i åtta.

Anmälningar

Antal inkomna anmälningar de senaste fem åren

 • 2019: 587
 • 2018: 566 
 • 2017: 528 
 • 2016: 416 
 • 2015: 378
Statistik över anmälningar

Anmälningar om lockpris ökar

Efter att 2018 ha minskat har anmälningar som rör lockpriser ("pris i marknadsföring") och budgivning ökat igen som orsaker för anmälan.

Många av anmälningarna faller fortsatt under breda kategorier som god fastighetsmäklarsed och mäklarens agerande.

Även om antalet anmälningar i Stockholms län minskar totalt sett så har antalet anmälningar som rör lockpris ökat till en ny rekordnivå i länet under 2019 – 86 stycken.

Orsaker för anmälan

De tio främsta anledningarna för anmälan 2019

 • God fastighetsmäklarsed: 222 (206)
 • Mäklarens agerande: 169 (179)
 • Förtroende för mäklaren: 140 (101)
 • Pris i marknadsföring: 139 (133)
 • Budgivning: 102 (97)
 • Marknadsföring: 61 (69)
 • Rådgivnings- och upplysningsskyldighet: 53 (72)
 • Opartiskhet: 53 (37)
 • Objektsbeskrivning: 48 (53)
 • Kontraktsskrivning: 44 (43)

2018 inom parentes. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker. Det är anmälaren själv som kategoriserar sin anmälan.

Brister i marknadsföringen vanligaste orsaken för påföljd

Under året har FMI:s disciplinnämnd fattat 126 beslut av vilka 115 ledde till någon form av disciplinär påföljd: 11 återkallelser av registreringen, 77 varningar och 27 erinringar.

Jämfört med 2018 är antalet beslut i nämnden betydligt färre 2019 – under 2018 fattades hela 191 beslut. Det beror på att FMI under 2018 arbetade bort de ärendebalanser som byggdes upp i samband med myndighetens flytt från Stockholm till Karlstad 2017. År 2019 är FMI tillbaka på en mer normal nivå igen.

Påföljder

De fem vanligaste orsakerna för disciplinär påföljd 2019

 • Marknadsföring: 29
 • Anbudsförteckning: 28
 • Omsorgsplikt: 24
 • Objektsbeskrivning: 20
 • Journal: 12

Ett beslut kan innehålla flera olika orsaker. Beslut kan ha överklagats och ändrats av domstol.

Statistik över beslut
Senast uppdaterad 2020-01-17