Tioårsstatistik

Statistik om bland annat mäklare, anmälningar och beslut tio år bakåt i tiden.

Av denna sammanställning framgår:

  • Antal mäklare.
  • Nyregistreringar.
  • Avregistreringar.
  • Anmälningar.
  • Tillsynsärenden.
  • Beslut i Disciplinnämnden.

Antalet presenteras årsvis för åren 2011–2020.

Senast uppdaterad 2020-09-22