Tioårsstatistik

Sammanställning av antal mäklare, nyregistreringar, avregistreringar, anmälningar, tillsynsärenden och Disciplinnämndens beslut de senaste tio åren.

Senast uppdaterad 2020-01-17