Antal beslut i Disciplin­nämnden

Statistik över hur många beslut om återkallelse, varning, erinran och så vidare som Disciplinnämnden har fattat. Statistiken är indelad dels utifrån beslutsorsaker, dels utifrån mäklarens län, födelseår och registreringsår.

Senast uppdaterad 2020-01-17