Antal anmälningar

Statistik över hur många anmälningar som framförallt köpare, säljare och spekulanter har skickat in till FMI. Statistiken är indelad dels utifrån orsak till anmälan, dels utifrån mäklares län, födelseår, registreringsår och kön.

Senast uppdaterad 2021-01-14