Tillgänglighet för fmi.se

Nedan beskriver vi hur FMI:s webbplats fmi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redogör för kända problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om ”innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Om du inte kan använda webbplatsen eller vill rapportera brister

Om du behöver innehåll från fmi.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Meddela oss också om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i stort sett förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt syn

  • E-tjänsten sök mäklare.
    Tjänsten är svår att navigera i med hjälp av tangentbordet och är inte helt kompatibel med uppläsningsverktyg. Vi kommer att bygga om denna e-tjänst från grunden under våren 2020 och räknar med att lansera en ny version i juni 2020.

  • Äldre pdf-filer. Vissa äldre pdf-filer som finns publicerade på webbplatsen kan ha brister i tillgänglighetsanpassningen. Dessa ersätts löpande när innehållet i dem uppdateras.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har i samarbete med vår webbleverantör gjort en självskattning (intern testning) av fmi.se under tiden som vi utvecklade webbplatsen. I testningen har vi tagit hjälp av konsulter som är specialiserade på såväl design som teknik. Denna bedömning gjordes löpande varefter ny funktionalitet och design togs fram, under perioden februari–december 2019.

Under januari 2020 har vi testat webbplatsen med ett hjälp av ett verktyg som automatiskt identifierar brister enligt standarden WCAG 2.1 nivå AA.

Webbplatsen publicerades den 16 december 2019.

Senast uppdaterad 2020-02-05