Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nya lagen: Stärkt oberoende roll

På samma sätt som mäklare ska vara opartiska ska även mäklarföretagen vara det. Det ställs därför upp tre förbud för företag i lagen.

Förbud mot att uppträda som ombud

Ett mäklarföretag får inte uppträda som ombud för en säljare gentemot en köpare eller tvärt om. Till skillnad mot vad som gäller för mäklare finns det inget undantag som tillåter att ett företag får ta på sig begränsade uppgifter utan förbudet är absolut.

Förbud mot köp

Ett mäklarföretag får inte köpa en fastighet som någon av företagets mäklare har eller har haft i uppdrag att förmedla. Orsaken till det är att säljaren ska kunna lita på att mäklaren handlar som en oberoende mellanman något som kan vara svårt eftersom det finns en intressegemenskap mellan mäklaren och företaget.

Förbud mot förtroenderubbande verksamhet

Ett mäklarföretag får inte ägna sig åt verksamhet som rubbar förtroendet för företagets mäklare. Om en verksamhet är förtroenderubbande beror främst på vilken typ av verksamhet det handlar om, hur omfattande den är och hur stor ersättningen för den är.

Förbudet är till för att köpare och säljare ska kunna lita på att mäklaren är oberoende i sin roll och alltså inte påverkas av egna intressen till nackdel för dem. Vid bedömningen av om ersättningen till ett företag rubbar förtroendet för mäklarna ska ersättningen sättas i relation till antalet anställda mäklare.

En mäklare går igenom handlingar med två konsumenter.
Senast uppdaterad 2023-03-01