Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nya lagen: Regler om penningtvätt

Reglerna om penningtvätt gäller för de mäklare och företag som har fullständig registrering eller särskild registrering för hyresförmedling.

Särskild hyresförmedling omfattas

En mäklare med fullständig registrering är redan idag verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen och ska följa den. Detsamma kommer att gälla mäklare i den nya registreringskategorin särskild förmedling för hyresförmedling. Alltså förmedling av hyresrätter där månadshyran är 10 000 euro eller mer.

Företagets och mäklarens ansvar

Den nya lagen innebär att mäklarföretag med fullständig registrering eller särskild registrering för hyresförmedling är verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen. Dessa företag omfattas av lagens skyldigheter fullt ut. Företag och mäklare med registrering för ”vanlig” hyresförmedling omfattas däremot inte av penningtvättsregelverket.

Både mäklare och mäklarföretag ska alltså följa penningtvättsregelverket. Det innebär till exempel att de ska göra en allmän riskbedömning. Alltså bedöma hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och hur stor risken är för att detta sker. Det ska också finnas rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder, övervakning och rapportering och behandling av personuppgifter.

I mäklarföretag där mäklare bedriver sin verksamhet som anställda kommer de krav som beskrivs i föregående stycke dock att gälla för företaget istället för den enskilde mäklaren.

Ett företag ska också ge sina anställda relevant utbildning och information. Till exempel när det gäller:

  • Relevanta delar av innehållet i gällande regelverk.

  • Företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer.

  • Information som ska underlätta för mäklarna att upptäcka misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget ska även skydda sina mäklare från hot, hämnd och andra fientliga åtgärder till följd av att de fullgör skyldigheterna enligt lagen. Det finns också ett förbud mot att företaget utsätter anställda mäklare för repressalier för att de informerar polisen om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Slutligen ska ett mäklarföretag som har anställda mäklare också ha rutiner och riktlinjer för intern kontroll.

Sedlar som hänger på tork framför en tvättmaskin.
Senast uppdaterad 2023-03-01