Nya lagen: Meddela ändringar till FMI

Om företaget gör ändringar i ledning, styrelse eller ägare ska det genast meddela FMI.

Om det har gjorts en ändring i ledningen i ett registrerat mäklarföretag ska företaget genast anmäla det till FMI. Samma sak gäller om företaget får veta att en ändring har gjorts i den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget.

Anmälan ska göras så snart det är praktiskt möjligt. Vad gäller ändring i ägarkretsen så ska det ske så snart det är praktiskt möjligt efter att företaget, exempelvis någon i ledningen, har fått information om ändringen.

Senast uppdaterad 2021-11-26