Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nya lagen: Information om visst ägande

Det händer att exempelvis en bank eller ett försäkringsbolag har ett så kallat kvalificerat innehav i mäklarföretaget. Mäklaren ska då tydligt informera tilltänkta säljare och köpare om det.

Med tilltänkt köpare menas de som överväger att lämna bud på objektet.

Säljaren ska informeras innan uppdragsavtalet ingås. Tilltänkta köpare ska få informationen så snart möjligt, exempelvis när fastigheten börjar marknadsföras. Om köparen är konsument ska informationen lämnas skriftligt.

Med kvalificerat innehav menas ett direkt eller indirekt ägande om minst 10 % av kapitalet eller av alla röster i mäklarföretaget. Eller den som på något annat sätt har ett väsentligt inflytande över ledningen i företaget.

Illustration som visar företag som har kopplingar till varandra.
Senast uppdaterad 2023-03-01