Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nya lagen: Förvaring av handlingar

Mäklaren måste nu förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos mäklarföretaget.

Vanligtvis bedriver en mäklare sin verksamhet i ett mäklarföretag. När så är fallet ska mäklaren förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos företaget.

Exempel på sådana handlingar är:

  • Journalen.
  • Anbudsförteckningen.
  • Överlåtelsehandlingar.
  • Objektsbeskrivningen.

Om dokumentationen ändras ska både den ursprungliga versionen och senare versioner sparas.

FMI får i sin tillsyn begära in upplysningar och handlingar från både mäklare och mäklarföretag. För att det ska vara möjligt, krävs att både mäklarna och företagen har tillgång till handlingarna. Därför infördes kravet på att förvara kopior enligt ovan i den nya lagen.

En hög med pappersdokument som ligger sorterade på ett skrivbord.
Senast uppdaterad 2023-03-01