Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Den nya fastighetsmäklarlagen

Nya lagen: Förmedling till eller från närstående

Förbudet mot att förmedla till eller från en närstående utvidgas i den nya lagen.

I den nuvarande lagen finns redan ett förbud mot närståendeförmedling. Det innebär att en mäklare inte får förmedla fastigheter till eller från fysiska och juridiska personer som räknas som närstående till mäklaren.

För att stärka mäklarens opartiskhet kommer en mäklare inte att få förmedla fastigheter till eller från andra mäklare som arbetar i samma mäklarföretag. Detsamma gäller mäklare i andra företag som har en ”nära anknytning” till företaget det vill säga har en intressegemenskap. Exempel är att de tillhör samma varumärke eller har samma ägare. Det krävs inte att var och en av mäklarna bedriver all sin verksamhet i samma företag. Det räcker att var och en av dem bedriver någon del av sin verksamhet i samma företag för att det ska vara förbjudet. Det måste prövas i varje enskilt fall om anknytningen bedöms vara tillräckligt nära för att omfattas av förbudet. Undantag skulle kunna bli tillämpligt. Exempelvis om företagen tillhör samma varumärke men ligger i helt olika delar av landet och inte har någon särskild ekonomisk intressegemenskap.

Mäklaren får inte heller förmedla till eller från den som hen på annat sätt har en nära anknytning till. Förbudet ska fånga upp situationer där det finns en ekonomisk intressegemenskap med en person utan att den personen är närstående enligt konkurslagens bestämmelse. Exempelvis gäller det någon som mäklaren är i kontorsgemenskap med. Det gäller också någon som mäklaren driver verksamhet i ett enkelt bolag tillsammans med.

Två personer skakar hand. I bakgrunden syns en dator vars skärm visar en husritning.
Senast uppdaterad 2023-03-01