Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Den nya fastighetsmäklarlagen

Nya lagen: Förmedla hyresrätter/företag

I många fall räknas även hyresförmedlare, lokalförmedlare och företagsförmedlare som fastighetsmäklare enligt lagens mening. Det innebär att personer och företag som bedriver sådan verksamhet kan behöva vara registrerade hos FMI.

Omfattas jag?

För att du ska kunna avgöra om du omfattas av lagens krav på registrering behöver du ta ställning till följande:  

 • Bedriver du förmedling enligt lagens mening?

 • Vilka slags objekt är det du förmedlar och vilka eventuella månadshyror kan det handla om?

 • Vid förmedling av företag: Kan det ingå fastigheter eller hyresrätter i företagsöverlåtelsen?

...och omfattas mitt företag?

Om en person omfattas av registreringskravet omfattas även företaget där personen bedriver sin förmedlingsverksamhet.

Förmedling enligt lagens mening

Fastighetsförmedling innebär att en mäklare får i uppdrag att finna och föra samman två parter. Ofta handlar det om en säljare och en köpare av en bostad. Men det kan också handla om att förmedla mellan någon som vill hyra ut och någon som vill hyra en bostad eller ett annat hyresobjekt, så kallad hyresförmedling.

Förmedlingen grundar sig på ett uppdragsavtal. Ett sådant avtal ingås mellan den som vill hyra, eller hyra ut, och den person som ska hjälpa till med detta som då alltså är mäklare. Sådana uppdragsavtal är skriftliga när de ingås med konsument. För avtal med juridiska personer finns det inte något formkrav, utan avtalet kan vara både muntligt och skriftligt.

Det är bara en fysisk person, alltså en mäklare, som kan ingå avtal om att åta sig ett förmedlingsuppdrag – inte ett företag. Däremot behöver företaget där mäklaren bedriver sin verksamhet också vara registrerat.

När en fastighetsägare hyr ut sina egna bostäder eller lokaler handlar det inte om förmedling. Personer och företag som arbetar med sådan uthyrning omfattas alltså inte av kravet på registrering eftersom de inte bedriver förmedling. Däremot kan konsulter som arbetar åt fastighetsägaren behöva ansöka om registrering beroende på hur avtalet dem emellan ser ut. 

Hyresrätternas månadshyra påverkar

Alla personer som förmedlar objekt där månadshyran överstiger 10 000 euro omfattas

Om en person kan komma att förmedla hyresrätter där månadshyran för ett enskilt objekt motsvarar 10 000 euro eller mer måste personen alltid vara registrerad hos FMI. Vanligtvis handlar det då om att förmedla kommersiella hyreslokaler eller företagsöverlåtelser där en sådan hyreslokal ingår.

Vissa personer som förmedlar objekt där månadshyran understiger 10 000 euro omfattas

Om en person förmedlar hyresrätter där månadshyran alltid understiger 10 000 euro finns det några undantag från att behöva vara registrerad. Undantagen gäller vid:

 1. Kommunal förmedling av hyresrätter.
 2. Kostnadsfri förmedling av hyresrätter till studerande.
 3. Förmedling av hyresrätter för fritidsändamål.
 4. Förmedling av hyresrätter till lokaler.
 5. Förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två veckor.

Personer som förmedlar andra typer av hyresrätter än de som nämns i undantagen ska alltså vara registrerade. Det gäller till exempel förmedling av bostadshyresrätter som inte sker i kommunal regi.

Vissa personer som förmedlar företag omfattas

I många företagsöverlåtelser äger företaget en fastighet eller hyr en lokal. Den som arbetar med att förmedla företag kan därmed omfattas av kravet på registrering. Det handlar då vanligtvis om förmedling av företagsinkråm där det ingår en fastighet, eller en lokalhyresrätt med en månadshyra som minst uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 euro eller mer. Rena aktieöverlåtelser omfattas däremot inte av kravet på registrering.

Alla företag där registrerade personer är verksamma omfattas

Om det i ett företag finns en eller flera personer som bedriver sådan verksamhet som gör att de måste vara registrerade som mäklare hos FMI, måste även företaget vara registrerat hos FMI. Observera att det alltså är var mäklaren bedriver sin verksamhet som avgör vilket företag som ska vara registrerat – det behöver inte nödvändigtvis vara det företag där mäklaren är anställd.

Tre kategorier av registrering

Det finns tre olika registreringskategorier för mäklare och mäklarföretag.

 1. Registrering för hyresförmedling. Mäklare som förmedlar hyresrätter med en månadshyra som understiger 10 000 euro ska ansöka om ”registrering för hyresförmedling. Det gäller även mäklare som förmedlar företag där det ingår hyresrätter med en månadshyra som understiger 10 000 euro.

 2. Särskild registrering för hyresförmedling. Mäklare som förmedlar hyresrätter där månadshyran kan vara på 10 000 euro eller mer ska ansöka om ”särskild registrering för hyresförmedling”. Mäklare i den kategorin omfattas av penningtvättsregler. Det gäller även mäklare som förmedlar företag där det ingår hyresrätter med en månadshyra som är på 10 000 euro eller mer.

 3. Fullständig registrering. Mäklare som förmedlar fastigheter som inte är hyresrätter ska ansöka om fullständig registrering. Det gäller även företagsförmedlare som förmedlar företag som äger fastigheter.

Företagens registreringskategori ska följa mäklarnas

Ett företag ska ansöka om registrering i samma kategori som de mäklare som bedriver sin verksamhet i företaget. Om mäklarna har ”registrering för hyresförmedling” ska alltså även företaget ansöka om ”registrering för hyresförmedling”.

Finns det mäklare med olika kategorier av registrering i företaget ska företaget ansöka om registrering i den ”högsta” kategorin. Finns det till exempel både mäklare med ”registrering för hyresförmedling” och mäklare med ”särskild registrering för hyresförmedling” så ska företaget ansöka om ”särskild registrering för hyresförmedling”.

Att ansöka om registrering

All information om hur mäklare och företag ansöker om registrering hittar du via länkarna nedan. Där kan du läsa om vilka krav du måste uppfylla, vad du ska skicka in till FMI och vad vi granskar när vi handlägger en ansökan.

Senast uppdaterad 2023-03-01