Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nya lagen: Fördelningen av ansvar

Eftersom det är mäklaren och inte företaget som ansvarar för ett förmedlingsuppdrag har mäklaren även framöver ett stort ansvar. Företaget ska ge sina mäklare rätt förutsättningar för att sköta sina uppdrag.

Mäklarens ansvar

Även framöver gäller att mäklaren är personligt ansvarig för ett förmedlingsuppdrag.

Det är den enskilda mäklaren som ingår avtal med uppdragsgivaren och har ett självständigt ansvar att följa god fastighetsmäklarsed.

Mäklarföretaget får inte ingå ett sådant avtal och har därför som regel inga skyldigheter mot uppdragsgivaren till följd av det.

En uppdragsgivare har därför normalt sett ingen rätt att vända sig till mäklarföretaget med krav av olika slag, utan får vända sig till mäklaren.

Företagets ansvar

Mäklarföretaget har dock ett övergripande ansvar för att ge företagets mäklare förutsättningar för att sköta sina uppdrag. Företaget ska göra vad det kan för att se till att dess mäklare följer lagen.

Ovanstående innebär till exempel att företaget ska ha rutiner och riktlinjer som underlättar för mäklarna. Det handlar också om att lämna information och råd till mäklarna, exempelvis om hur de ska agera för att uppfylla lagkraven.

Företaget ska också se till att mäklarna har de verktyg de behöver för att utföra förmedlingsuppdraget, exempelvis genom att tillhandahålla datasystem och avtalsmallar men också kunskap om hur de ska användas i form av utbildning. Företagets skyldighet kan variera beroende på bland annat mäklarens erfarenhet och uppdragets art.

Om en mäklare bryter mot lagen ska företaget se till att mäklaren försöker begränsa skadan och göra vad det kan för att det inte upprepas.

Företaget får inte försvåra för en mäklare som ska sluta att fullfölja sina pågående uppdrag.

Ansvaret vid en lagöverträdelse

Olika bedömningar ska göras för mäklarföretaget och mäklarens ansvar. Det betyder att bara mäklaren, bara företaget eller båda kan hållas ansvariga för en brist.
Om en mäklare bryter mot lagen kan företaget också drabbas av en påföljd om det visar sig att företaget kände till bristen men inte har gjort något för att komma till rätta med den.

Om det istället är så att företaget har tillhandahållit bristfälliga mallar eller system som bidragit till att mäklaren inte kunnat dokumentera uppdraget på ett korrekt sätt är det däremot företaget som i första hand blir ansvarigt för eventuella fel.
Varje mäklarföretag ansvarar också självständigt för att uppfylla kraven. Ett företag kan alltså inte skylla på att man har fått avtalsmallar eller system från något annat företag.

Bord med olika kontorsföremål. I bakgrunden samtalar affärspersoner.
Senast uppdaterad 2023-03-01