Nya lagen: Digitala dokument

Den nya lagen möjliggör att uppdrags- och depositionsavtalen får skrivas under digitalt.

Uppdragsavtal och depositionsavtal ska vara skriftliga och skrivas under av mäklaren och uppdragsgivaren. Det sistnämnda även av köparen. Avtalen får skrivas under med elektronisk underskrift. En sådan underskrift ska uppfylla tillräckliga krav på säkerhet, exempelvis bank-id.

Fördjupat så handlar kraven om att det ska vara en så kallad "avancerad elektronisk underskrift". Detta begrepp kommer från EU:s förordning om elektronisk identifiering. De tjänster som vi oftast ser i Sverige anses generellt sett uppfylla kraven. Exempel på sådana underskriftstjänster är Bank-id och Freja eID+. För mer information, se prop. 2017/18:126 s. 40.

Senast uppdaterad 2022-11-29