Nya lagen: Digitala dokument

Den nya lagen möjliggör att uppdrags- och depositionsavtalen får skrivas under digitalt.

Uppdragsavtal och depositionsavtal ska vara skriftliga och skrivas under av mäklaren och uppdragsgivaren och det senare även av köparen. Avtalen får skrivas under med elektronisk underskrift om den uppfyller tillräckliga krav på säkerhet, exempelvis bank-id.

Det krävs att det görs med en avancerad elektronisk underskrift enligt EU-förordningen om elektronisk identifiering. De elektroniska underskrifter som för närvarande används i Sverige via tjänsterna för e-legitimationer, t.ex. bank-id, anses generellt sett uppfylla kraven för avancerade elektroniska underskrifter. (se prop. 2017/18:126 s. 40)

Senast uppdaterad 2021-11-30