Hej!
Vad kan vi hjälpa dig med?

Ny lag omfattar företag

Den 1 juli 2021 började en ny fastighetsmäklarlag att gälla. Från och med nu behöver även mäklarföretag ansöka om registrering hos FMI. Registrerade företag står under vår tillsyn och ska betala en årlig avgift. Om detta och andra nyheter i lagen kan du läsa här.

Läs mer på fmi.se/nyalagen
Företag har möte med grafer på bordet.

Nämndens beslut i oktober

Vid sitt sammanträde i oktober beslutade FMI:s disciplinnämnd om tolv varningar, tre erinringar och en avskrivning. 

Nämndbeslut oktober 2021

Avregistrering via mina sidor

Från och med nu kan du som vill avregistrera dig som mäklare göra det på mina sidor. Logga in och ange vilken din sista dag som registrerad ska vara. Därefter signerar du din begäran med din e-legitimation.

Mer om avregistrering

Vanliga frågor om företagsregistrering - vilka ska registreras?

Skyldigheten att registrera sig gäller många mäklarföretag men inte alla. På grund av olika typer av affärsupplägg och företagskonstellationer råder det en osäkerhet hos många om vilka företag som ska registreras.

Vilka företag ska registreras?

Rekord i lockprisanmälningar - igen

Irritationen bland konsumenter som tycker att mäklare sätter för låga utgångspriser i marknadsföringen av bostäder fortsätter att öka.

Läs hela nyheten

Klargörande praxis för marknadsföring av antal rum

I november 2019 beslutade Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd att varna en mäklare som hade marknadsfört en 2:a som en 2,5:a. Efter överklagande har Kammarrätten fastställt varningen. 

Mer om ärendet

Läs fler nyheter i vårt nyhetsarkiv

Vi är FMI

Det är vi som är tillsynsmyndighet för fastighetsmäklarbranschen. Vi ser till att alla mäklare och mäklarföretag är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Om oss
FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson står framför en skylt som det står Fastighetsmäklarinspektionen på.

Frågor och svar

Vissa frågor får vi oftare än andra. De frågorna har vi samlat här på webben, så att du själv kan söka reda på svaret.

Frågor och svar
Registrering av företag
  • FMI:s tolkning av definitionen i lagen är att ett företag ska ansöka om registrering om det i företaget finns åtminstone en mäklare som bedriver registreringspliktig verksamhet – det vill säga har förmedlingsuppdrag och är aktiv. Om mäklaren bedriver verksamheten genom att vara anställd i företaget, eller genom ett samarbetsavtal två företag emellan, spelar ingen roll. 

    Definitionen av ett mäklarföretag är, enligt lagen, en juridisk person i vilken en eller flera fastighetsmäklare bedriver yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

  • Ansökningsavgiften och den årliga avgiften för mäklarföretag är på samma nivå som för mäklare. Det innebär att ansökningsavgiften i dagsläget är 2 900 kr och den årliga avgiften 3 250 kr. Den årliga avgiften börjar företaget betala året efter att det ansökte om registrering.

  • Det beror på hur upplägget och samarbetsavtalet ser ut mellan de två företagen. Om du som mäklare bedriver förmedlingsverksamheten i ditt eget företag så ska det vara registrerat.

    Du har ett stort ansvar att utifrån lagens definition av mäklarföretag själv avgöra om du i ditt företag bedriver sådan verksamhet som kräver att företaget registrerar sig.

    Eftersom det finns många olika upplägg och varianter av samarbetsavtal i branschen går det tyvärr inte att säga att det alltid är det ena och/eller det andra företaget som ska ansöka.

  • Fler frågor om registrering av företag
Företagets ansvar Ansökan om att bli registrerad mäklare