Hej!
Vad kan vi hjälpa dig med?

Nämndens beslut i oktober

Vid sitt sammanträde i oktober beslutade FMI:s disciplinnämnd om 7 varningar och 2 erinringar.

Nämndbeslut oktober 2020

Otillräcklig info om brännmärke gav erinran

Ett större brännmärke på köksbänken täcktes över med hjälp av en skärbräda i både marknadsföring och på visning av en bostad.

Otillräcklig info om brännmärke

Koppling till bostadsrättsförening rubbar förtroendet

Två mäklare fick varsin varning för att ha förmedlat bostadsrätter trots att de har koppling till bostadsrättsföreningarna.

Rubbat förtroende

Anmälningarna ökar – fler medvetna konsumenter?

Vi ser en kraftig ökning av anmälningar som kommit in till FMI i år och de senaste åren. Hittills, från januari till september, är det 842 anmälningar – det är fler än vad som kom in under hela förra året.

Anmälningarna ökar

Fler nyheter...

Ta en titt i nyhetsarkivet. Där finns alla våra äldre nyheter samlade.

Nyheter

Vi är FMI

Det är vi som håller koll på landets fastighetsmäklare. Vi ser till att alla som arbetar som mäklare är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Om oss
FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson står framför en skylt som det står Fastighetsmäklarinspektionen på.

Att tänka på i coronatider

Den pågående pandemin påverkar så klart även bostadsaffärer. Mäklare behöver hitta alternativ till traditionella visningar och kanske utföra delar av förmedlingsuppdraget på distans. Då finns det saker som är särskilt viktiga att tänka på.

Att tänka på i coronatider
Collage med två mobiltelefoner, coronavirus, paragraftecken och frågetecken.

Frågor och svar

Vissa frågor får vi oftare än andra. De frågorna har vi samlat här på webben, så att du själv kan söka reda på svaret.

Frågor och svar
Ansökan Utbildningskrav
  • Nej, vi godtar även fristående kurser som har det innehåll som anges i utbild­nings­kraven och motsvarar 120 högskolepoäng. Om du väljer att läsa fri­stående kurser ska du dock tänka på att du bör läsa varje område samman­hållet. Om du väljer att dela upp ett kunskaps­område på olika skolor finns risken att kurserna överlappar varandra och att kraven inte uppfylls för det området.

  • Det är upp till lärosätet att avgöra om du kan tillgodoräkna tidigare utbildning. Det är även möjligt att åberopa äldre utbildningar förutsatt att de stämmer överens med dagens utbildningskrav, både vad gäller högskolepoäng och delmoment.

  • Det kan finnas möjlighet för den som har utländsk utbildning att få tillgodoräkna sig denna som en del av den svenska fastighetsmäklarutbildningen. Tillgodoräknandet görs i så fall av ett universitet eller en högskola som har bedömt att den utländska utbildningen motsvarar något eller några av de ämnen som ingår i den svenska fastighetsmäklarutbildningen. FMI gör inga sådana bedömningar och kan inte heller lämna upplysningar om universitetens eller högskolornas prövning av dessa frågor.

  • Fler frågor om utbildningskrav
Budgivning