Hej!
Vad kan vi hjälpa dig med?

Ny lag omfattar företag

Den 1 juli 2021 började en ny fastighetsmäklarlag att gälla. Från och med nu behöver även mäklarföretag ansöka om registrering hos FMI. Registrerade företag står under vår tillsyn och ska betala en årlig avgift. Om detta och andra nyheter i lagen kan du läsa här.

Läs mer på fmi.se/nyalagen
Företag har möte med grafer på bordet.

Klargörande praxis för marknadsföring av antal rum

I november 2019 beslutade Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd att varna en mäklare som hade marknadsfört en 2:a som en 2,5:a. Efter överklagande har Kammarrätten fastställt varningen. 

Mer om ärendet

Nämndens beslut i augusti

Vid sitt sammanträde i augusti beslutade FMI:s disciplinnämnd om två återkallelser, fem varningar och sex erinringar.

Nämndbeslut augusti 2021

Två nya föreskrifter börjar gälla den 1 augusti

Det gäller föreskrifter för registrering samt föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mer om de nya föreskrifterna

Bra för mäklare och företag att veta om den nya lagen

Förutom att mäklarföretag ska registrera sig innehåller den nya fastighetsmäklarlagen många andra nyheter. Vi har paketerat information om de viktigaste sakerna att ha koll på.

Om lagen i pdf-format

Ris och ros om föreskrifter – så går FMI vidare

FMI:s förslag på nya utbildningskrav för mäklare har varit ute på remiss. Många parter har yttrat sig och störst oenighet väcker förslaget om en längre utbildning.

Så går FMI vidare

Läs fler nyheter i vårt nyhetsarkiv

Vi är FMI

Det är vi som är tillsynsmyndighet för fastighetsmäklarbranschen. Vi ser till att alla mäklare och mäklarföretag är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Om oss
FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson står framför en skylt som det står Fastighetsmäklarinspektionen på.

Frågor och svar

Vissa frågor får vi oftare än andra. De frågorna har vi samlat här på webben, så att du själv kan söka reda på svaret.

Frågor och svar
Registrering av företag
  • FMI:s tolkning av definitionen i lagen är att ett företag ska ansöka om registrering om det i företaget finns åtminstone en mäklare som bedriver registreringspliktig verksamhet – det vill säga har förmedlingsuppdrag och är aktiv. Om mäklaren bedriver verksamheten genom att vara anställd i företaget, eller genom ett samarbetsavtal två företag emellan, spelar ingen roll. 

    Definitionen av ett mäklarföretag är, enligt lagen, en juridisk person i vilken en eller flera fastighetsmäklare bedriver yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

  • Ansökningsavgiften och den årliga avgiften för mäklarföretag är på samma nivå som för mäklare. Det innebär att ansökningsavgiften i dagsläget är 2 900 kr och den årliga avgiften 3 250 kr. Den årliga avgiften börjar företaget betala året efter att det ansökte om registrering.

  • Det beror på hur upplägget och samarbetsavtalet ser ut mellan de två företagen. Om du som mäklare bedriver förmedlingsverksamheten i ditt eget företag så ska det vara registrerat.

    Du har ett stort ansvar att utifrån lagens definition av mäklarföretag själv avgöra om du i ditt företag bedriver sådan verksamhet som kräver att företaget registrerar sig.

    Eftersom det finns många olika upplägg och varianter av samarbetsavtal i branschen går det tyvärr inte att säga att det alltid är det ena och/eller det andra företaget som ska ansöka.

  • Fler frågor om registrering av företag
Företagets ansvar Ansökan om att bli registrerad mäklare