Hej!
Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi växer — häng med!

Snart kommer även mäklarföretagen att omfattas av vårt arbete, så nu behöver vår myndighet förstärkning av fler härliga och duktiga medarbetare!

Lediga jobb

Att tänka på i coronatider

Den pågående pandemin påverkar så klart även bostadsaffärer. Mäklare behöver hitta alternativ till traditionella visningar och kanske utföra delar av förmedlingsuppdraget på distans. Då finns det saker som är särskilt viktiga att tänka på.

Att tänka på i coronatider
Collage med två mobiltelefoner, coronavirus, paragraftecken och frågetecken.

Många lockprisanmälningar – få om corona

FMI fortsätter att ta emot allt fler anmälningar mot mäklare. Lockpris är liksom tidigare överst på orsakstopplistan men de coronarelaterade anmälningarna är få.

Många lockprisanmälningar

Nämndens beslut i maj

Vid sitt sammanträde i maj meddelade FMI:s disciplinnämnd sex återkallelser, elva varningar och två erinringar.

Nämndbeslut maj 2020

Stort antal förseelser gav återkallelse

När FMI utövade tillsyn mot en mäklare upptäcktes en lång rad varningsgrundande händelser. Sammantaget ledde det till att mäklarens registrering ska återkallas.

Flera varningar gav återkallelse

Krävde bud i 25 000-kronorsintervaller – varnas

En mäklare hade instruerats av säljaren att bara ta emot bud i 25 000-kronorsintervaller och tog således inte emot andra bud.

Bud i intervall om 25 000 kr

Fler nyheter...

Ta en titt i nyhetsarkivet. Där finns alla våra äldre nyheter samlade.

Nyheter

Vi är FMI

Det är vi som håller koll på landets fastighetsmäklare. Vi ser till att alla som arbetar som mäklare är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Om oss
FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson står framför en skylt som det står Fastighetsmäklarinspektionen på.

Frågor och svar

Vissa frågor får vi oftare än andra. De frågorna har vi samlat här på webben, så att du själv kan söka reda på svaret.

Frågor och svar
Ansökan Utbildningskrav
  • Nej, vi godtar även fristående kurser som har det innehåll som anges i utbild­nings­kraven och motsvarar 120 högskolepoäng. Om du väljer att läsa fri­stående kurser ska du dock tänka på att du bör läsa varje område samman­hållet. Om du väljer att dela upp ett kunskaps­område på olika skolor finns risken att kurserna överlappar varandra och att kraven inte uppfylls för det området.

  • Det är upp till lärosätet att avgöra om du kan tillgodoräkna tidigare utbildning. Det är även möjligt att åberopa äldre utbildningar förutsatt att de stämmer överens med dagens utbildningskrav, både vad gäller högskolepoäng och delmoment.

  • Det kan finnas möjlighet för den som har utländsk utbildning att få tillgodoräkna sig denna som en del av den svenska fastighetsmäklarutbildningen. Tillgodoräknandet görs i så fall av ett universitet eller en högskola som har bedömt att den utländska utbildningen motsvarar något eller några av de ämnen som ingår i den svenska fastighetsmäklarutbildningen. FMI gör inga sådana bedömningar och kan inte heller lämna upplysningar om universitetens eller högskolornas prövning av dessa frågor.

  • Fler frågor om utbildningskrav
Budgivning