Registrering av utländska mäklare

Är du yrkesverksam som fastighetsmäklare i utlandet? Då har du under vissa förutsättningar möjlighet att arbeta som fastighetsmäklare i Sverige. Här kan du läsa mer om hur du kan få dina utländska yrkeskvalifikationer erkända och vad som gäller om du har en utländsk utbildning.

Om du arbetar som fastighetsmäklare i ett EES-stat eller i Schweiz kan du få dina yrkeskvalifikationer erkända vid en ansökan om registrering som fastighetsmäklare i Sverige. Det betyder att du kan bli registrerad som fastighetsmäklare i Sverige om du arbetar som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz.

Även om du skulle få dina utländska yrkeskvalifikationer erkända kan FMI ändå kräva att du genomgår ett lämplighetsprov för att bli registrerad som fastighetsmäklare i Sverige. 

Om du får dina utländska yrkeskvalifikationer erkända kan FMI ändå kräva att du genomgår ett lämplighetsprov för att bli registrerad som fastighetsmäklare. Detta är för dig som inte utbildat dig till fastighetsmäklare i Sverige och därför oftast inte har tillräckliga kunskaper om den svenska juridiken.

Ett lämplighetsprov ska omfatta den juridik som anges i punkterna 1-4 i våra utbildningskrav.

Beviset om att du genomgått ett lämplighetsprov med godkänt resultat får du av ett svenskt universitet eller högskola. Beviset kan även vara ett intyg från ett universitet eller högskola som visar att du uppfyller utbildningskraven.

För mer information om lämplighetsprovet kan du ta kontakt med följande personer som jobbar på ett svenskt universitet eller högskola.

  • Högskolan i Gävle, kontaktperson Jonas Molin, tfn 070-191 38 46. Högskolan erbjuder ett lämplighetsprov i form av en uppdragsutbildning. Du kan enbart göra lämplighetsprovet om du fått besked från FMI om att du ska göra ett sådant. Ett annat krav är att du kan visa att du har eller kommer få en anställning på ett mäklarföretag.

  • Lars Tegelberg, enskild examinator, tfn 073-967 88 43.

Bedömning av dina utländska yrkeskvalifikationer

När vi ska bedöma dina utländska yrkeskvalifikationer tar vi ställning till om fastighetsmäklaryrket är reglerat eller inte i din medlemsstat, det vill säga om det finns bestämda krav eller inte för att arbeta som fastighetsmäklare i det land där du arbetat som fastighetsmäklare.

Om ditt arbete som fastighetsmäklare inte är reglerat i din medlemsstat ska något av följande krav vara uppfyllt.

  • Du ska ha arbetat i ett år som fastighetsmäklare på heltid under de senaste 10 åren eller på deltid under motsvarande tid i en EES-stat eller i Schweiz. Du ska även kunna visa upp ett bevis om att du genomgått en utbildning på lägst gymnasienivå i en EES-stat eller i Schweiz som förberett dig för att arbeta som fastighetsmäklare.

  • Du ska ha genomgått en reglerad utbildning till fastighetsmäklare på lägst gymnasienivå på minst 1 år i en EES stat eller i Schweiz.

Hyresförmedlare

Om du ansöker om att bli registrerad som hyresförmedlare ska något av följande krav vara uppfyllt:

  • Du ska visa upp ett sådant kompetensbevis som krävs för att arbeta som hyresförmedlare i en EES-stat eller i Schweiz.

  • Du ska visa intyg på att du har förvärvat kvalifikationer som hyresförmedlare i en EES-stat eller i Schweiz.

Senast uppdaterad 2019-12-10