Tillsyns­metoder

För att se till att mäklare följer lagen jobbar FMI med tillsyn på flera olika sätt. Ofta börjar det med att vi får in en anmälan från allmänheten. Men FMI kan också välja att inleda tillsyn på egen hand.

Tre sorters tillsyn

  • Tillsyn efter anmälan.
  • Egeninitierad tillsyn.
  • Tematisk tillsyn.

Tillsyn efter anmälan

De flesta av FMI:s tillsynsärenden börjar med att vi får in en anmälan från allmänheten. Den som skickar en anmälan har ofta kritik mot hur mäklaren har agerat i ett visst förmedlingsuppdrag. Tillsynen är dock inte begränsad till kritiken i anmälan, utan vi kan komma att granska fler delar av förmedlingsuppdraget. Om det finns anledning kan granskningen även omfatta flera uppdrag eller mäklarens verksamhet i övrigt.

En anmälan kan också komma från en annan myndighet som upptäckt att mäklaren har agerat felaktigt. Ett exempel är när Skatteverket i sina revisioner kommer fram till att en mäklare har gjort något fel.

Egeninitierad tillsyn

FMI kan inleda tillsyn över en fastighetsmäklare på eget initiativ. Anledningen kan vara en artikel eller annons i en tidning, ett program i tv eller radio eller information på internet. FMI kan ha fått del av ett beslut eller information från andra myndigheter som rör en mäklare. Uppgifterna kan också ha kommit till vår kännedom i muntlig form.

Även de regelbundna kontroller som FMI gör av mäklaren i Polis­myndighetens belastnings­register och Kronofogde­myndighetens register över restförda skulder kan leda till att ett egeninitierat tillsynsärende inleds.

Tematisk tillsyn

I den tematiska tillsynen väljer FMI ut en rättsfråga eller företeelse som vi vill granska. Vi väljer då själva ut vilka mäklare som ska granskas och fokuserar endast på den aktuella frågan.

Syftet med tematisk tillsyn kan vara att skynda på utvecklingen av praxis eller att precisera vad som utgör god fastighetsmäklarsed i en fråga. Avsikten kan också vara att följa upp om tidigare tillsynsinsatser har fått effekt.

Vi kan också använda tematisk tillsyn när vi har behov av att sammanställa fakta och praxis i en viss fråga. En sådan tematisk studie dokumenterar vi i en promemoria eller rapport. Resultatet kan vi använda när vi informerar om vad som är god fastighetsmäklarsed och när vi planerar vår tillsynsverksamhet.

2013

Besiktningsklausuler.

2014

Objektsbeskrivningar.

2015

Tillämpningen av penningtvättslagen.

2016

Lockpris.

2018

Granskning av några mäklare som tidigare varnats för lockpriser.

Påföljder

All tillsyn, oavsett sort, kan i slutändan leda till att FMI:s disciplinnämnd beslutar att mäklaren ska få en disciplinär påföljd, till exempel en varning.

Senast uppdaterad 2021-01-21