Anmälan och tillsyn

FMI arbetar med tillsyn av mäklare och mäklarföretag på flera olika sätt. En viktig del för vårt arbete är de anmälningar som vi får.

Vår disciplinnämnd kan besluta att en mäklare eller ett företag ska få en varning eller erinran. Vid allvarliga brister kan registreringen återkallas.

Under 2021 tog FMI emot 1841 anmälningar mot mäklare. Samma år fattade Disciplinnämnden 181 beslut om disciplinära påföljder.

Misstänker du penningtvätt?

Du som har kopplingar till mäklarbranschen kan kontakta oss om du får veta att någon i branschen bryter mot regler om penningtvätt. När du använder vår visselblåsarfunktion är du garanterad anonymitet och har ett lagstadgat skydd mot repressalier.

Visselblåsning om penningtvätt
Senast uppdaterad 2022-08-11