Anmälan och tillsyn

FMI arbetar med tillsyn av mäklare på flera olika sätt. En viktig del för vårt arbete är de anmälningar som vi får.

Vår disciplinnämnd kan besluta att en mäklare ska få en varning eller erinran. Vid allvarliga brister kan mäklarens registrering återkallas.

Under 2019 tog FMI emot 587 anmälningar mot mäklare. Nämnden tog 150 beslut om disciplinära påföljder. Åtta mäklare fick sin registrering återkallad.

Senast uppdaterad 2020-01-20