Anmälan och tillsyn

FMI arbetar med tillsyn av mäklare och mäklarföretag på flera olika sätt. En viktig del för vårt arbete är de anmälningar som vi får.

Vår disciplinnämnd kan besluta att en mäklare eller ett företag ska få en varning eller erinran. Vid allvarliga brister kan registreringen återkallas.

Under 2021 tog FMI emot 1841 anmälningar mot mäklare. Samma år fattade Disciplinnämnden 181 beslut om disciplinära påföljder.

Senast uppdaterad 2022-03-24